FRI Terschelling - home genieten van wat je bereikt. Bereiken doordat je geniet.
home particuliertrainingenmaatschappelij werkover Fri Terschellingreactiescontact

Resultaten particulier

 • vrijer en zelfverzekerder
 • persoonlijk inzicht
 • effectief gedrag en beter communiceren
 • fysiek, mentaal en/of emotioneel krachtiger
 • met moed zaken open bespreken
 • aandacht voor teleurstelling, verdriet en angst 
 • het oplossen van blokkades 
 • in actie en beweging zijn
 • durven kiezen en de juiste keuze maken
 • perfectionisme verminderen
 • meer vertrouwen in eigen kracht
 • energie, groei en ontwikkeling neemt toe
 • effectief leiderschap & persoonlijk leiderschap
 • leren omgaan en acceptatie van ziekteprocessen

 particuliere trainingen en coaching.
Training en coaching - Persoonlijke en professionele ontwikkeling