FRI Terschelling - home genieten van wat je bereikt. Bereiken doordat je geniet.
zakelijke trainingen en coaching.
home zakelijk trainingen coaching over Fri Terschelling reacties links contact

Gastgerichtheid
De training Gastgerichtheid is inmiddels meer dan 45 keer gegeven voor uiteenlopende bedrijven en verschillende afdelingen. De training is puur maatwerk en wordt volledig afgestemd op de doelgroep. 

Een voorbeeld van een training Gastgerichtheid
Om de medewerkers van een grotere gemeente (>100.000) zich meer bewust te laten worden van hun rol als gastvrouw of gastheer ten opzichte van de klant zijn er – onder leiding van Fri! Terschelling - vijf workshops Gastgerichtheid. Elke bijeenkomst ging van start met een informatieve presentatie over gastgerichtheid, gevolgd door een actieve werkvorm waarbij de deelnemers in kleinere groepen tijdens drie rondes vijf thema’s bespraken. Centraal hierbij stonden klantvriendelijkheid, klantgericht handelen en gastvrijheid. De gespreksrondes werden – voor optimale betrokkenheid en beleving - afgewisseld met het naspelen van bepaalde situaties door acteurs. Achteroverleunen was geen optie!

Aan het eind van iedere bijeenkomst verwoordde iedere deelnemer (zowel medewerkers als leidinggevenden) zijn of haar concrete persoonlijke doelen. Een paar voorbeelden:
 Open houding, kritisch naar mijzelf, feedback vragen aan collega’s, meer geduld voor klant en collega’s, minder oordelen en meer complimenten geven.
 Meer stilstaan bij gastvrijheid in de praktijk, meer betrokkenheid, meer inleven in de klant, meer service verlenen en meer moeite doen voor de klant. 
 Meer tijd voor de klant, duidelijk zijn en beter bereikbaar zijn. Klant voorop stellen.
 Ondanks werkdruk beter inleven in de ander, met open blik naar de klant kijken en buiten kaders denken. Meer structuur aanbrengen. 
 Actie ondernemen om dingen te veranderen. Concrete afspraken maken en terugkoppelen. 

De gekozen opzet werd door zowel de medewerkers als de opdrachtgever hoog gewaardeerd (men gaf gemiddeld een 9). Zeer positief was men over de inhoud van de bijeenkomsten, de concrete voorbeelden naast de theorie (mede dankzij de acteurs), het zelf kunnen meedenken met de organisatie en het ter afsluiting formuleren van een concreet, persoonlijk doel. Ook vond men dat de tijd, mede door de grote variatie aan werkvormen en activiteiten, omvloog. Kortom: nuttig, zinvol, concreet en onderhoudend. En zeer professioneel opgezet en uitgevoerd.

Training en coaching - Persoonlijke en professionele ontwikkeling