FRI Terschelling - home genieten van wat je bereikt. Bereiken doordat je geniet.
zakelijke trainingen en coaching.
home zakelijk trainingen coaching over Fri Terschelling reacties links contact

Evaluatie van de trainingen Persoonlijk Effectief voorjaar 2015

Training gegeven door Marije Bijlsma-Breeuwsma, co-trainer Janita Seinstra en actrice Katja Stil.

In dit voorjaar hebben twee groepen van in totaal 24 deelnemers de training Persoonlijk Effectief gevolgd. Deelnemers van 26 tot 62 jaar hebben enthousiast en open met elkaar gewerkt en van elkaar geleerd. De openheid tussen jong en ouder, mannen en vrouwen, onderwijs, gemeenten en bedrijfsleven werkt stimulerend voor alle deelnemers. In drie dagen tijd werden zij zich bewust van hun gedrag en persoonlijke stijl van communiceren. En die bewustwording helpt vervolgens bij het maken van – soms lastige - keuzes. Onze aanpak van het gezamenlijk aanbieden van training & coaching slaat goed aan. Er is een waarneembaar hoger rendement door deze combinatie, een soort versnellende verdiepingsslag, die door de deelnemers ook zo wordt ervaren.

De deelnemers kwamen uit diverse organisaties en met diverse achtergrond. Verschillende deelnemers hebben gebruik gemaakt van de combinatie coaching & training. De combinatie houdt in dat er rond de training diverse coach-gesprekken worden gepland. Deze gesprekken zorgen voor finetuning en verdieping, gebaseerd op ieders persoonlijke situatie. De deelnemers hebben tijdens deze training ervaren dat ze meer invloed kunnen uitoefenen op hun eigen handelen. Hierdoor zijn ze sterker geworden in hun eigen communicatie. Het waren verschillende en bijzondere groepen waarbij herkenning en veiligheid de boventoon voerden. Sommigen waren zeer gemotiveerd en anderen hadden soms het gevoel gestuurd te zijn, maar ondanks of misschien wel dankzij deze verschillen zijn er in de training grote stappen gezet in hun eigen gedrag. Dit is duidelijk winst voor de deelnemers en zal ook zijn effect hebben in hun werkomgeving.

De trainers en acteur hebben tijdens de training het volgende genoteerd:

Persoonlijke valkuilen worden eerder herkend, met name in de werksituatie. Als tijdens het werk dingen gebeuren die niet zo zijn afgesproken, dan kan dit worden aangekaart en worden goede afspraken gemaakt. Deelnemers durven zich meer te laten horen en meer zichtbaar te zijn. Minder uitstel maar meteen zaken oppakken. In vergaderingen minder NIVEA en de verwachtingen naar de leiding toe goed uitspreken. Deelnemers kunnen zich beter voorbereiden op een gesprek en nemen zelf de regie in handen. Zaken worden hiermee beter bespreekbaar gemaakt. Zij realiseren zich dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor zowel de negatieve als de positieve gedachten.

Via een evaluatieformulier hebben de deelnemers onderstaande waarderingen gegeven op de training.

1. Hoe beoordeel je deze training?
    Gemiddeld is hiervoor een9 gegeven.

 • Mooie training, veel inzichtgevende praktijk oefeningen, wisselende werkvormen
 • Fijne groep
 • Was voor mij heel effectief. Enorm goede en veilige sfeer, time-out momenten worden 
goed aangevoeld
 • Handreikingen zijn meteen merkbaar in de groep.
 • Fijne afwisseling tussen actief en theorie.
 • Hartstikke leuk
 • Deze training heeft me echt wat gedaan, dat heb ik nog nooit zo ervaren
 • Meesterschap kracht zit in mezelf
 • Er was ruimte en respect voor elkaar
 • Training gaat uit van de kracht die je al hebt. Dat je er mag zijn.
 • Gereedschap wordt aangeboden en je wordt verder geholpen. Fijn om dat te ervaren
 • Erg effectief, doeltreffend en prettig. Ik kon mezelf zijn
 • Plezierige, intensieve en boeiende training
 • Prima opzet, goede trainers. Praktijkgericht en veel actief oefenen met veel afwisseling.
 • Veel gezien en geleerd
 • Niet belerend, maar er valt veel te leren
 • Een beetje thuiskomen met een warm bad (mede dankzij trainers en groep, leerkracht 
van 62 jaar)
 • De eerste adem is voor mij, kortom rust pakken bij start gesprek
 • Eigenwaarde; gevoel en inzicht daarin. Hoe werkt communicatie, wat zijn mijn valkuilen 
daarin
 • Vertrouwen in mezelf, van de deelnemers en de trainers
 • Betere “ik” boodschappen geven
 • Keuzes durven maken die voor mij goed zijn
 • Ik mag er zijn zoals ik ben
 • Ook mijn mening doet er toe
 • Heldere stelling nemen, bij mezelf blijven
 • Spiegels nu overal herkennen
 • Zelfreflectie in eigen handelen.

 

2. Wat neem je van deze training mee, c.q. wat heb je geleerd:

 • De positieve instelling en de handvatten van de trainers 
 • In gesprekken het beoogde doel helder houden 
 • Mezelf mogen zijn 
 • Meer evenwicht in “mogen” en “moeten” 
 • Mijn grenzen herkennen en bewaken 
 • Geniet van het leven en van de mensen om je heen 
 • Gesprek aangaan vanuit mezelf 
 • Doelen omzetten in acties, proberen mezelf te zijn en te blijven. Vanaf dag 1 schoon 
schip gemaakt op mijn werk. En met succes! 
 • Liever zijn voor mezelf 
 • Mijn gevoel niet verloochenen 
 • Blijf goed om je eigen energie en balans denken 
 • Zelfreflectie. Bewust van manieren van communiceren en mijn eigen valkuilen daarbij 
 • Gesprek aangaan vanuit mezelf 
 • Mijn gevoel niet verloochenen 
 • Er zitten veel oefeningen tussen die me aan het werk hebben gezet. Bijvoorbeeld: hoe 
kun je bij je gevoel blijven en wees je bewust in welke rol je nu zit 
 • Vertrouwen hebben: “Ik kan het”. 
 • Lef hebben 
 • Dat mensen het waarderen als je je openstelt. Dat een zo gekunstelde situatie zo 
echt kan zijn en zoveel kan losmaken 
 • Veel, maar vooral dat ik naar mezelf moet luisteren, pas dan horen anderen mij ook 
 • Kiezen voor mezelf, effectief communiceren, RET, omgaan met en geven van 
feedback 
 • Ik moet voor mezelf zorgen, mijn eigen keuzes maken om een pad te bewandelen 
waarvan ik gelukkig word 
 • Ik ben wie ik ben en vind dat voor het eerst ook goed 
 • Luisteren naar mezelf, mijn gevoel en de ander. Daar balans in zoeken 
 • Verantwoordelijkheid delen 
 •  Zachter zijn, meer begrip tonen. Maar ook meer aan mezelf denken (manager) 
 •  Dat ik er mag zijn. Rust. Ademen. Niet alles is mijn verantwoordelijkheid. Open en niet 
zo serieus en ernstig is ook fijn. 

3. Wat neem je je nu voor, welke acties zet je voor jezelf in, welke afspraak maak je met jezelf?
 • Vaker mijn mening geven
 • Luisteren naar signalen van mijn lijf
 • Dat ik mezelf kan uiten wanneer dat nodig is
 • Acties ondernemen om dicht bij mijn doel te komen
 • Ik ga met mijn zusje praten, over kwetsbaar mogen zijn
 • Conflicten niet uit de weg gaan, het heft in eigen hand nemen
 • Ik ga door met oefenen. Gevraagd op het werk voor maatje met feedback
 • Door training en vervolgactie afgerekend met oude spoken uit het verleden
 • In moeilijke gesprekken niet actiever zijn maar juist meer ruimte bieden aan de ander. 
Beter luisteren op zo’n moment
 • Meer ruimte in kunnen en willen nemen
 • De keuzes die ik maak zijn mijn keuzes. Voor ik antwoord op een verzoek geef eerst 
naar mijn eigen mening luisteren
 • Rust bewaren, aangeven wat ik wil
 • Kort en bondig mogen zijn
 • Kwetsbaar mogen zijn

4. Hoe beoordeel je de cursusmap?
   Gemiddeld is hiervoor een 8,5gegeven.

 • Goed leesbaar en duidelijk
 • Sluit goed aan bij de training en de praktijk
 • Duidelijke uitleg
 • Goede handvatten
 • Veel theorie die mooi is in te zetten
 • Praktijk en theorie zijn mooi gecombineerd
 • Bruikbaar
 • Herkenbare uitspraken
 • Kort, bondig en duidelijk

5. Wat is je beoordeling van de trainer en actrice?
Marije (de cursusleider): gemiddeld een 9.

 • Superteam
 • Ontspannen en natuurlijk. Sprankelend en spontaan
 • Doelgericht met oog voor het individu
 • Betrokken en stimulerend
 • Motiverend, een spiegel wordt voorgehouden
 • Pikte alle onderliggende emoties op, knap hoor!
 • Mooi open, boordevol kennis
 • Positief en veilig, rust zonder oordeel
 • Kent de deelnemers
 • Natuurlijk leiderschap en respectvol
 • Je zorgde heel snel voor een veilige en prettige plek
 • Ieder wordt in zijn waarde gelaten en kan vanuit zijn eigen kracht werken, prachtig om te zien 


Janita (de co-trainer) gemiddeld een 8,5. 

 • Warm gevoel
 • Goed gepresenteerd
 • Superveilig
 • Mooie handreikingen
 • Leuke werkvormen
 • Mooi en open
 • Ziet mensen heel scherp, dwars door pantsers heen 


Katja (de actrice) gemiddeld een 8,5

 • Voelt heel goed een situatie aan
 • Meeslepend
 • Irritant goed!
 • Heel goed
 • Geweldig goede oefeningen
 • Zo is rollenspel leerzaam en niet vervelend
 • Super
6. Wat vond je van de cursuslocatie?
Gemiddeld werd hiervoor een 9 gegeven. 

 • Heerlijke lunch.
 • Fijn die glaswand, je hebt contact met de buitenwereld 
Bovenstaande evaluatie geeft een mooi beeld van de ervaringen van de deelnemers. 

Deze reactie spreekt voor zich: 
“Lieve Marije, Janita en Katja, ik vind het lastig jullie met een cijfer te beoordelen. Naar mijn idee zijn woorden soms beter dan cijfers. Bij jullie alle drie voel ik me op mijn gemakt, durf ik eerlijk te zijn en me kwetsbaar op te stellen. Van jullie krijg ik tips en tools mee om beter in mijn vel te komen zitten. Ik heb genoten en geleerd van de training. Bedankt daarvoor!” 


 

Training en coaching - Persoonlijke en professionele ontwikkeling